ATI YNË

Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroftë Emri Yt. Ardhtë Mbretëria Jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep […]