Devocioni dhe Devocionet

“Devocion”, në kuptimin më të thellë të fjalës, don të thotë konsakrim, kushtim… dhënie e vetvetes plotësisht… dedikim me një kushtim solemn. Në një kontekst fetar, devocioni është qëndrimi i […]

Shpërndaje postimin tek miqtë:

ATI YNË

Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroftë Emri Yt. Ardhtë Mbretëria Jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep […]

Shpërndaje postimin tek miqtë:

VITI I RI 2017

Në fillimin e vitit shoqëror, dorëzoja Zotit vetveten, jetën tënde, përparimin shpirtëror dhe trupor, rrënjët e tua dhe dëshirat. Në të njëjtën kohë, dorëzohu plotësisht në duart e Zotit që […]

Shpërndaje postimin tek miqtë:

Përfundimi i vitit 2016

Si falenderim për të gjitha të mirat që more gjatë vitit të kaluar, në qoftë se mundesh, natën e fundit të vitit merr pjesë në falenderimin që bëhet në kishë. […]

Shpërndaje postimin tek miqtë:

Të falemi Mari

Të falemi Mari, Hirplote, Zoti është me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë. dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. – Shenjtja Mari, Nëna e Tenzot, […]

Shpërndaje postimin tek miqtë: