Devocioni dhe Devocionet

“Devocion”, në kuptimin më të thellë të fjalës, don të thotë konsakrim, kushtim… dhënie e vetvetes plotësisht… dedikim me një kushtim solemn. Në një kontekst fetar, devocioni është qëndrimi i […]